PRIVACY STATEMENT

Junenauta.com respects the privacy of all users of this website and makes sure that all personal data that is given to us in trust will be handled accordingly. Use or procession of this data will be done in accordance to the regulations of the GDPR.

WHAT DOES JUNENAUTA.COM DO WITH YOUR DATA?

Junenauta.com collects personal data for business purposes such as collecting leads and generating new clients. When you fill in a form on this website or send us an e-mail, then this personal data is saves as long as is necessary in concern to the relation or the contact. If your personal data is not necessary we will remove this data. When you register for a digital newsletter on this website and you accept that we use your e-mail for this matter, you will be added to our mailing list. You can always sign out, every newsletter contains an sign out link at the bottom of the page. If you are a relation of Junenauta.com you remain the right to see in to the data we have collected. If this data contains errors, we are glad to change this for you. Besides, you can always notify us directly via email that you do not wish to be contacted anymore. We will then remove all your data. This can be done through emailing info@junenauta.com.

JUNENAUTA.COM WILL NOT SELL YOUR DATA

We will not sell your personal data to third parties. If the situation occurs that we need third parties work with our data (such as  IT of software experts) then these parties will only have access to systems with personal data unless absolutely necessary for performance. In this case these third parties are obligated to sign a data agreement.

COOKIES

This website places cookies. Cookies are small textdocuments that are places on a desktop, tablet or mobile by the internet. Junenauta.com uses cookies to:
• Optimize and analyse the user experience.
• Make social sharing possible.
• Measure the effect (and optimize the effect) of our online marketing campaigns.

Junenauta.com uses this data the way is legally allowed; only aggregated and non-traceable to an individual. This data can be used across multiple devices. We also use our cookies for Remarketing campaigns. Therefore it is possible to reconnect with previous website visitors and show personalized messages. Showing these personalized massages is also anonymized. No privacy related data is saved and connected. You can also remove your own cookie history.

EXTERNAL SITELINKS

On our website are outbound URLs to external websites (of other businesses). Junenauta.com is not responsible for the data use of those websites. We recommend to read their privacy statement.

ADJUSTMENTS AND QUESTIONS

Junenauta.com will remain the right to apply adjustments to this privacy statement. Questions regarding this privacy statement can me send to June Nauta, +31 (0)6-25524024 or info@junenauta.com.

PRIVACY BELEID – NEDERLANDS

Junenauta.com respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

WAT DOET JUNENAUTA.COM MET JE GEGEVENS?

Junenauta.com verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Ook bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing. Je e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee je je kan afmelden.
Als relatie van Junenauta.com heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien je niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten of je gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@junenauta.com

JUNENAUTA.COM VERKOOPT JE GEGEVENS NIET

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Als het voorkomt dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts) zal deze derde partijen uitsluitend toegang hebben tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

COOKIE BELEID

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Junenauta.com maakt gebruik van cookies op haar website om:
• De gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
• Het delen van informatie op social media mogelijk te maken
• De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan je interesses.

Junenauta.com gebruikt deze data zoals wettelijk is toegestaan; alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. Deze data kan cross-device gebruikt worden.
Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites, gepersonaliseerde (reclame)boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan je privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Als je geen prijs stelt op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kan je je cookies verwijderen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website staan outbound URLs naar websites van andere organisaties. Junenauta.com draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Wij raden je aan het privacy statement van betreffende website te lezen.

WIJZIGINGEN EN VRAGEN

Junenauta.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bij vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Junenauta.com dan je deze richten aan June Nauta, 06-25524024 of info@junenauta.com.